Arkiv

Copyright 2019 TMR ELEVFORENINGEN © All Rights Reserved

ELEVFORENINGEN TMR SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING

Stiftet den 4. juli 1943

ARKIV

KRANSENEDLÆGGELSE OG JULEMØDE 2017

Søndag den 26. november afholdt vi årets julemøde.


Kl. 12.00 mødtes vi på Sejergaardsskolen, hvor der blev lagt en krans på frøknernes mindesten. Kransenedlæggelsen foregik i regn og blæst og bidende kulde.

Som det fremgår af foto nedenfor, var det Kirsten Kierulff og Vera Nielsen, der lagde kransene på mindestenen.


Efter kransenedlæggelsen kørte vi til Bromølle Kro i Jyderup, hvor der var dækket op i Møllesalen.


Her indtog vi en gedigen julefrokost med gode veltillavede danske juleretter.

Snakken gik lystigt blandt de 37 deltagere, hvoraf en del var nuværende og tidligere lærere på skolen. 


Sidst på eftermiddagen brød selskabet op efter en dejlig dag i selskab med gode venner.

GENERALFORSAMLING 2017

Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2017 på Hotel Frederiksdal i Kgs. Lyngby.


Generalforsamlingen blev afholdt i det store konferencelokale, hvor vi var 31 deltagere inkl. ledsagere. Lidt færre end i 2016.


Konferencelokalet ligger med en pragtfuld udsigt til Mølleåen, bådfarten og de mange herligheder, der knytter sig til Frederiksdal, som ikke findes meget smukkere på en solrig forårsdag.


Klaus Lunøe blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.


Herefter aflagde formand Peter Tretow-Loof bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte.


Samtidig takkede formanden Steen Johansen for arbejdet som kasserer gennem en lang årrække.


I kasserens fravær fremlagde Troels Hallig det fremlagte regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.


Bestyrelsen havde indstillet Søren Rahbek som nyt medlem af bestyrelsen, da Steen Johansen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.


Søren blev herefter valgt ind i bestyrelsen, hvor det er planen, at han skal afløse Steen Johansen som kasserer.


Referatet fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i Kontakten nr. 130, der udkommer til september 2017.


Herefter blev der serveret en fremragende frokost i restauranten.


Under frokosten orienterede skolens bestyrelsesmedlem Trine Borre om skolen og de aktiviteter, der pt. pågår.


Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater.


ARTIKEL OM BESSIE GIDEON BRAGT DEN 20. OKTOBER 2017 I DAGBLADET NORDVESTNYT - ODSHERRED-REDAKTIONEN