Nyt fra bestyrelsen

ELEVFORENINGEN TMR SEJERGAARDSSKOLENS ELEVFORENING

Stiftet den 4. juli 1943

NYT FRA BESTYRELSEN


INDKALDELSE TIL SKOLENS GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LIDT OM REKLAMESKILTET

Da Elevforeningen holdt sit 75-års jubilæum den 27. maj 2018 forærede Sejergaardsskolen det overfor viste reklameskilt til foreningen.


Skiltet er ikke dateret, men viser bl.a. skolens telefonnummer, som er 147. Vi har nu foretaget lidt research i forhold til telefonnummeret, og det viser sig, at telefonnummeret altid har tilhørt Tølløse Kost- og Realskole, der som bekendt senere blev til Tølløse Mellem- og Realskole og igen senere til Sejergaardsskolen.


Første gang nummeret optræder, er i 1918, hvor skolen har D. Petersen som realskolebestyrer.


Telefonnummeret optræder første gang i relation til Louise Høyer i 1929. Skiltet må derfor formodes at være fra dette år eller senere. Men måske før Marie Hesseldahl kom til skolen.

KRANSENEDLÆGGELSE OG JULEMØDE 2018

Årets julefrokost fandt sted i Ungdomshuset på Pilevej, hvor vi selv stod for arrangementet.


Anne Voigt og hendes husbond Jesper stod for tilberedningen af en ualmindelig lækker frokost, hvor der absolut ikke manglede noget, og flere hjalp forinden med til at dække borde og gøre lokalet rigtig hyggeligt. Tak for den store indsats. Vi endte med at være 28 inkl. ledsagere.


Som noget nyt, præsenterede hver enkelt sig selv inden vi spiste, da der var en del nye ansigter til stede.


Mens vi indtog den dejlige frokost, blev der hygget og talt om gamle dage.


Efter kaffe og småkager brød selskabet så småt op ved 17-tiden.


Tak til jer der deltog. Det blev nemlig som sædvanlig en rigtig hyggelig eftermiddag i gode venners lag.

 

Traditionen tro mødtes vi kl. 12.00 foran Frøknernes mindesten på skolen, hvor den tidligere formand Peter Tretow-Loof lagde en krans, inden vi drog afsted til Ungdomshuset, der var særdeles velegnet til vores arrangement.

 


Den flotte julebuffet, som Anne Voigt (foreningens sekretær) og hendes mand Jesper havde tilberedt. Jesper er en fantastisk dygtig kok

I år var det Peter Tretow-Loof, der lagde kransen på frøknernes mindesten

FEJLAGTIG OPKRÆVNING AF KONTINGENT

En del medlemmer er blevet opkrævet kontingent i juli og august 2018. Det er en fejl, som tilsyneladende er opstået hos Betalingsservice. Hvordan fejlen er opstået, undersøges pt.


Er du en af dem, der er blevet opkrævet i nævnte måneder, har du to muligheder:


1. Oplys dit kontonummer til info@tmr-elevforeningen.dk og det for meget

    betalte beløb vil blive overført til din konto


2. Beløbet modregnes i den/de kommende opkrævninger af kontingent


Jf. Elevforeningens vedtægter opkræves kontingent en gang årligt i januar måned.


Har du spørgsmål til ovenstående kan du rette henvendelse til nævnte e-mailadresse eller til Troels Hallig, tlf.: 2423 2658.

GENERALFORSAMLING OG 75 ÅRSJUBILÆUM 2018

Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 27. maj på Sejergaardsskolen i Tølløse.

 

Dagen startede med kransenedlæggelse ved mindestenen for “De to Frøkener”. Derefter fik de mange jubilarer en rundvisning af skoleleder Eva Hede i skolens gamle og nye lokaler.


Selve generalforsamlingen blev afholdt i skolens samlingssal, hvor vi var 58 deltagere inkl. ledsagere. Rigtigt mange deltagere, hvor det store antal nok skyldes afholdelse af 75-års jubilæet.


Inden generalforsamlingen gik i gang, sang vi ” I al sin glans nu stråler solen ”, på opfordring af tidligere elev Inger-Marie Thor Larsen, R42.

Salmen, der er skrevet af N. F. S. Grundtvig, 1853 og med melodi af Henrik Rung, 1859 blev sunget ved etableringen af Elevforeningen den 4. juli 1943.


Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

 

Herefter aflagde formand Peter Tretow-Loof bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte.

 

Kasserer Michael Huusom fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

 

Der var genvalg for Troels Hallig, R67, Klaus Lunøe, R64 og Michael Huusom, R64.

Herudover blev Trine Borre, tidligere elev på skolen og tidligere medlem af skolens bestyrelse valgt som suppleant. Tilsvarende blev Kirsten Sørensen, tidligere elev på skolen og tidligere medlem af skolens bestyrelse også valgt som suppleant.

Velkommen til.


Under eventuelt fik Elevforeningen overrakt et meget gammelt reklameskilt for “Tølløse Kost- og Realskole”, som skolen hed i gamle dage.

Skiltet blev for nylig fundet i den gamle stationsbygning.

Skiltet vil blive ophængt på skolens mindevæg.


Referatet fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i Kontakten nr. 132, der udkommer til september/oktober 2018.


Herefter blev foreningens 75-års jubilæum fejret.


Indledningsvis blev der serveret en lækker festmiddag suppleret med gode vine. Herefter stod den på kaffe og lagkage, som i dagens anledning var prydet med Elevforeningens logo.

 

Det var Sejergaardsskolens faste kok, Kasper Henriksen, der forkælede jubilæumsgæsterne med udsøgte retter, mens elever fra Efterskolen agerede tjenere.

Tak til både Kasper og de deltagende elever.


Da middagen var indtaget, var det tid til en svingom. Her havde Elevforeningen booket skolens eget 6-mands band, “The Formænd”, der med deres festlige danske 80’er-musik i en times tid fik alle op af stolene og ud på dansegulvet.


Dagen sluttede med en interessant film om tiden på skolen fra perioden 1963-1966.
Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Jubilæet blev fejret over hele linjen

Den flotte jubilæumskage med Elevforeningens logo

Reklameskiltet som Elevforeningen fik overdraget af skolen

Der er fuld fart på, når The Formænd går på scenen

Efterårsnummeret af Elevforeningens

blad KONTAKTEN er på gaden og

sendt til medlemmer, annoncører og

skolen. 40 siders spændende læsning.


Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, bedes du venligst

kontakte Troels Hallig,

tlf.: +45 2423 2658 eller på

e-mail: info@tmr-elevforeningen.dk


Næste nummer af KONTAKTEN

udkommer april 2019.


Ligger du inde med en spændende historie fra din skoletid, eller ligger du inde med  interessante billeder fra tiden på skolen, bedes du venligst kontakte bestyrelsen.SENESTE UDGAVE

Copyright 2019 TMR ELEVFORENINGEN © All Rights Reserved