Arkiv

ARKIV

ELEVFORENINGENS GENERALFORSAMLING
DEN 3. OKTOBER 2021 
(omfattende årene 2019 og 2020)

Årets generalforsamling blev afholdt på det dejlige Hotel Fortunen, så tæt på Dyrehaven man nu kan komme.


Der var fremmødet 27 medlemmer inkl. ledsagere til dagens arrangement.

 

Vi havde på grund af Corona-situationen ikke været samlet siden julearrangementet i 2019, altså for næsten to år siden.

 

Hotel Fortunen er ejet af Naturstyrelsen og Hanne Nørager har gennem mange år forpagtet stedet og driver i dag Fortunen sammen med datteren Bettina.

 

Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.

 

Dog med den bemærkning, at generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter skal afholdes inden udgangen af juni måned. Det har dog på grund af omtalte Corona-situation ikke været muligt.

 

Herefter fremlagde Formand Troels Hallig bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte.

 

Følgende emner blev bl.a. omtalt:

 

For så vidt angår vores blad Kontakten, har vi snart over flere generalforsamlinger drøftet bladets fremtid.

 

Det ligger nu fast. Bladet udgives fortsat to gangen årligt.

Dog med den ændring at efterårsudgaven alene udkommer elektronisk. Hvilket vil sige, at bladet kun er tilgængeligt på vores hjemmeside.

 

Kasserer, Trine Borre gennemgik det reviderede regnskab for såvel 2019 og 2020.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger.

 

I 2015 blev det besluttet, at vi uddelte et legat til to af skolens elever - en fra hver af afgangsklasserne, hvilket vil sige 8. klasse.

 

Legatet lyder på 2 x kr. 1.000.

 

Undervejs har legatet været til megen diskussion. Flere lærere mener ikke, man skal honorere udvalgte elever med et pengebeløb.

 

Legatet er flere gange blevet drøftet i skolens bestyrelse, hvor foreningen som bekendt er repræsenteret ved Bendt Ole Løike.

 

Disse drøftelser er blevet suppleret med tilsvarende drøftelser i vores bestyrelse, hvor vi har besluttet at indstille uddelingen af legatet.

 

Referatet fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i Kontakten nr. 137, der udkommer ultimo dette år.


Vi skriver som bekendt 2021. I 1951 afsluttede 3 unge piger deres skolegang på TMR – Sejergaardsskolen.

 

Hvilket vi sige for 70 år siden. Det er imponerende.

 

De er, Kirsten Kierulff Hansen, Vera Nielsen og Lise Rostrup.

 

Jeg vil bede de tre kommer herop, hvor vi i dagens anledning vil overrække jer en buket blomster.

 

Herefter blev der serveret en god frokost i restauranten.

 

Dagen sluttede sent på eftermiddagen efter en rigtig fin dag i selskab med tidligere skole- og klassekammerater.

 

De der havde lyst, kunne efterfølgende gå en tur i Dyrehaven og nyde den skønne årstid.


Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Formand, Troels Hallig fremlægger bestyrelsens beretning

De tre 70-års jubilarer. Fra højre, Kirsten Kierulff-Hansen, Vera Nielsen, Lise Rostrup (alle R51) 

JULEMØDE 2021

Julemødet afholdes:


Søndag den 21. november 2021 kl. 12.00


hvor vi mødes på Sejergaardsskolen ved frøknernes mindesten.


Ledsagere er meget velkomne.


Efterfølgende er Elevforeningen vært ved en frokost på:

Ungdomsgården
Pilevej 8
4340 Tølløse


Tilmelding senest fredag den 12. november 2021 til:

Troels Hallig, tlf.: 2423 2658 eller på e-mail: th@troels-hallig.dk


Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

KRANSENEDLÆGGELSE OG JULEMØDE 2018

I år holdt vi julefrokosten et helt nyt og dejligt sted. Nemlig i Ungdoms-huset på Pilevej i Tølløse, der ligger i forbindelse med Baptistskolen.


Inden vi kørte hen til Pilevej, mødtes vi traditionen tro kl. 12.00 ved Frøknernes mindesten foran skolen, hvor den tidligere formand lagde en krans, da formand Troels desværre var forhindret i at deltage.


I år stod vi selv for julefrokosten. Anne Voigt og hendes husbond Jesper stod for tilberedningen af en ualmindelig lækker gourmet frokost, som de fleste Michelin restauranter ville have svært ved at leve op til.


Mange hjalp forinden til med at dække borde og gøre lokalet rigtig hyggeligt. Tusind tak til Anne og Jesper og til alle jer, der hjalp med.


Vi endte med at være 28 deltagere inkl. ledsagere. Da der var en del nye ansigter, præsenterede hver enkelt sig selv, inden vi kastede os over herlighederne.


Snakken gik som den plejer, når gamle TMR’er mødes, og der blev talt meget om "de gode gamle dage". Bagefter hyggede vi os med kaffe og småkager, og selskabet brød op ved 17-tiden.


Det blev i det hele taget en rigtig hyggelig dag i gode venners lag.


Julemødets deltagere 2018

Anne og Jesper ved deres overdådige hjemmelavede buffet

Peter byder velkommen til julemødet 2018 foran skolen

GENERALFORSAMLING OG 75 ÅRS JUBILÆUM 2018

Elevforeningens årlige generalforsamling blev afholdt den 27. maj på Sejergaardsskolen i Tølløse.


Dagen startede med kransenedlæggelse ved mindestenen for “De to Frøkener”. Derefter fik de mange jubilarer en rundvisning af skoleleder Eva Hede i skolens gamle og nye lokaler.


Selve generalforsamlingen blev afholdt i skolens samlingssal, hvor vi var 58 deltagere inkl. ledsagere. Rigtigt mange deltagere, hvor det store antal nok skyldes afholdelse af 75-års jubilæet.


Inden generalforsamlingen gik i gang, sang vi ” I al sin glans nu stråler solen ”, på opfordring af tidligere elev Inger-Marie Thor Larsen, R42. Salmen, der er skrevet af N. F. S. Grundtvig, 1853 og med melodi af Henrik Rung, 1859 blev sunget ved etableringen af Elevforeningen den 4. juli 1943. Bendt Ole Løike blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt varslet, i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslutningsdygtig.


Herefter aflagde formand Peter Tretow-Loof bestyrelsens beretning, som generalforsamlingen efterfølgende godkendte. Kasserer Michael Huusom fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev efterfølgende godkendt uden bemærkninger. Der var genvalg for Troels Hallig, R67, Klaus Lunøe, R64 og Michael Huusom, R64. Herudover blev Trine Borre, tidligere elev på skolen og tidligere medlem af skolens bestyrelse valgt som suppleant.


Tilsvarende blev Kirsten Sørensen, tidligere elev på skolen og tidligere medlem af skolens bestyrelse også valgt som suppleant. Velkommen til.


Under eventuelt fik Elevforeningen overrakt et meget gammelt reklameskilt for “Tølløse Kost- og Realskole”, som skolen hed i gamle dage. Skiltet blev for nylig fundet i den gamle stationsbygning. Skiltet vil blive ophængt på skolens mindevæg. Referatet fra generalforsamlingen herunder bestyrelsens beretning kan læses i Kontakten nr. 132, der udkommer til september/oktober 2018.


Herefter blev foreningens 75-års jubilæum fejret. Indledningsvis blev der serveret en lækker festmiddag suppleret med gode vine. Herefter stod den på kaffe og lagkage, som i dagens anledning var prydet med Elevforeningens logo. Det var Sejergaardsskolens faste kok, Kasper Henriksen, der forkælede jubilæumsgæsterne med udsøgte retter, mens elever fra Efterskolen agerede tjenere.


Tak til både Kasper og de deltagende elever. Da middagen var indtaget, var det tid til en svingom. Her havde Elevforeningen booket skolens eget 6-mands band, “The Formænd”, der med deres festlige danske 80’er-musik i en times tid fik alle op af stolene og ud på dansegulvet. Dagen sluttede med en interessant film om tiden på skolen fra perioden 1963-1966.

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning

Jubilæet blev fejret over hele linjen

Den flotte jubilæumskage med Elevforeningens logo

Reklameskiltet som Elevforeningen fik overdraget af skolen

Der er fuld fart på, når The Formænd går på scenen

LIDT OM REKLAMESKILTET

Da Elevforeningen holdt sit 75-års jubilæum den 27. maj 2018 forærede Sejergaardsskolen det nedenfor viste reklameskilt til foreningen.


Skiltet er ikke dateret, men viser bl.a. skolens telefonnummer, som er 147. Vi har nu foretaget lidt research i forhold til telefonnummeret, og det viser sig, at telefonnummeret altid har tilhørt Tølløse Kost- og Realskole, der som bekendt senere blev til Tølløse Mellem- og Realskole og igen senere til Sejergaardsskolen.


Første gang nummeret optræder, er i 1918, hvor skolen har D. Petersen som realskolebestyrer.


Telefonnummeret optræder første gang i relation til Louise Høyer i 1929. Skiltet må derfor formodes at være fra dette år eller senere. Men måske før Marie Hesseldahl kom til skolen.