Om

OM

Elevforeningen for Tølløse Mellem- og Realskole og Sejergaardsskolen blev stiftet den 4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden.


Elevforeningen fik navnet:  Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening.

 

Elevforeningen har i dag ca. 175 medlemmer, hvoraf den ældste forlod skolen i 1939 og den yngste er årgang 2011.


Elevforeningen optager gerne såvel tidligere som nye elever.


Elevforeningen udgiver bladet KONTAKTEN. Bladet kan downloades under KONTAKTEN.


Elevforeningens vedtægter kan downloades i PDF-format på denne side.HISTORIE

Bygningen er, som det fremgår af årstallet på gavlen, opført i 1895.


Samme år startede skolen, og den

25. maj 1895 blev skolebestyrer Brix ansat.Relieffet på gavlen er udført i smedejern af den lokale kunstner Karl Heilesen

(f. 1918) og symboliserer livets træ, - kundskaben i form af den læsende pige og den fysiske aktivitet i form af den boldspillende dreng.


Relieffet blev bestilt af daværende skoleleder Ejvind Kjølby og opsat i 1980'erne formentlig i forbindelse med skolens 90 års fødselsdag i 1985.


Samtidig blev det skolens nye logo til afløsning for det gamle TMR logo, som så mange af foreningens medlemmer kender.


Siden er skolens logo igen blevet udskiftet, til det vi kender fra skolen i dag.


Tilbygningen til venstre blev indviet i 1964 under daværende skoleleder Knud Binzer. Bygningen dannede ramme om skolekøkken og sløjdlokale placeret i kælderen. Fysik og håndarbejde lå i stuen.


På 1. sal blev der indrettet lejlighed til skolelederen samt dennes familie. Herudover et mindre antal elevværelser.


På den øverste etage blev der indrettet en elevgang med værelser for ca. 20 elever fordelt på henholdsvis to- og tremandsværelser.I trappetårnet mellem den gamle hovedbygning og den røde bygning, hænger et relief fra 1971 udført i mosaik af Ellen Kirstine Neerup (uddannet ved Kunstakademiet i København).


Ellen Kirstine Neerup var gift med daværende lærer på skolen Jens Poul Børge Neerup - i daglig tale og uden han hørte det - også kaldet "Nefar".ELEVFORENINGENS VEDTÆGTER

Download Elevforeninges vedtægter

i PDF-format.

E-MAIL ADRESSER


Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som traditionel ”sneglepost”.


Så send en e-mail til:

info@tmr-elevforeningen.dk


Hvis du ændrer din e-mail adresse – så husk at meddel det til Elevforeningen.

MINDESTENEN


Skolen lod stenen rejse til minde om de tre hovedbegivenheder i forbindelse med den tyske besættelse af Danmark fra 1940 til 1945.


9. april 1940

Tidligt om morgenen besætter tyske tropper Danmark. Allerede samme dag bliver det besluttet at kapitulere overfor den langt overlegne angriber.

 

29. august 1943

Denne dato er den mest fremtrædende på mindestenen. Det var den dag den danske regering endegyldigt sagde nej til nye tyske krav, hvorefter tyskerne afvæbnede det danske militær.

Det var Danmarks brud med den tyske besættelsesmagt.


5. maj 1945

Danmarks befrielse.

Verset er skrevet af den tidligere modstandsmand og Elevforeningens første formand Jørgen Dilling-Hansen (R36) til minde om faldskærmsjægeren "Henry" Hans Johansen's død i juli 1944.