Kontakten

KONTAKTEN


Elevforeningen for Tølløse Mellem- og Realskole og Sejergaardsskolen blev stiftet den

4. juli 1943 med det formål, at styrke og videreføre fællesskabet fra skoletiden.


Elevforeningen fik navnet: Elevforeningen TMR og Sejergaardsskolens Elevforening.

 

Elevforeningen har i dag ca. 175 medlemmer, hvoraf den ældste forlod skolen i 1939,

og den yngste er årgang 2011.


Elevforeningen optager gerne såvel tidligere som nye elever.


Elevforeningen udgiver bladet KONTAKTEN, der udkommer en gang om året i et oplag på ca. 400 expl. Herudover distribueres ca. 450 expl. via skolens intranet, direkte til elevernes forældre.


Bladet udkommer i april måned.


Elevforeningens vedtægter kan downloades under OM i PDF format.


Elevforeningens blad KONTAKTEN kan ligeledes downloades nedenfor i PDF format.

"Klik" på teksten under det enkelte forsidebillede og upload bladet.KONTAKTEN

SENESTE UDGAVE